Mateřská škola Římov uspořádá v měsíci dubnu 2010 sběr starého papíru. Za získané peníze budou zakoupeny nové učební pomůcky a hračky pro děti. Prosíme rodiče dětí i ostatní občany v obci, aby podle možnosti se sběrem papíru pomohli. Papír můžete nosit do mateřské školy již nyní. Děkujeme!

Zápis do MŠ Římov na školní rok 2010 -2011 bude probíhat od 1.února do 3.února 2010 v budově mateřské školy vždy od 7.00 - 10.00 hod., případně dle osobní dohody. Přijďte si zapsat i děti, které do mateřské školy začnou docházet až po 1. lednu 2011.

V současné době je provoz mateřské školy celodenní - od 6.30 do 15.00 hodin. Ve školním roce 2009/2010 dochází do MŠ 19 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho jsou 4 děti z Rokytnice nad Rokytnou a 1 dítě z Třebíče.

Jmenovitě od nejstaršího:

Čurdová Anna  č.15,  Dokulil Ondřej  č.145,  Brychta Filip č.101,  Kříž Josef  č.44,  Říhová Nikola  č.16,  Nahodilová Tereza  č. 31,  Rygl Ladislav - Třebíč,  Kliková Natálie  č.112,  Nahodilová Nicol  č.62,  Křivánková Eliana  č.110,  Bartík Filip  č.122,  Durdová Alexandra  č.144,  Dokulilová Adéla - Rokytnice nad Rok.,  Kostelníková Nela - Rokytnice nad Rok.,  Bártl Matěj  č.148,  Janoušek Michal - Rokytnice nad Rok.,  Kostelníková Lucie - Rokytnice nad Rok.,  Bartík Tomáš  č.122,   Nahodil Tomáš  č.31.

Stravování je zajištěno dovozem stravy ze školní kuchyně ZŠ Čáslavice. Pro pobyt a činnost dětí slouží prostorná třída, samostatná ložnice, výdejna jídla, šatna a sociální zařízení, pro pobyt venku školní zahrada. Škola má dostatek vhodného vybavení a pomůcek pro výchovně vzdělávací činnost. Děti navštěvují divadla, jezdí na výlety, vystupují na veřejných vystoupeních pro rodiče a podle potřeby i pro veřejnost. Každoročně zajišťují kulturní program na slavnostním vítání dětí do života. V tomto školním roce byla poprvé zavedena výuka angličtiny. Výuka probíhá každou středu od 14.15 do 15.00 hodin.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4