Ředitelství MŠ Římov děkuje všem, kdo se podíleli na sběru papíru v tomto školním roce i v minulých letech. Za papír, který sbíráme od roku 2007, bylo do letošního roku utrženo celkem 23.620,- Kč. Za tyto peníze byla nakoupena řada hodnotných učebních pomůcek a hraček pro děti. Např. plastová kuchyňka, ponk - dílna, stolní fotbal, dětské cvičební stroje -běžící pás a rotoped, sada stavebnic SEVA, dřevěná kuchyňka a jiné. Za  3.650,- Kč bylo zaplaceno ušití  oblečení pro děti na veřejná vystoupení.
Děkujeme panu Josefu Čurdovi č.131 za pastelky a omalovánky pro děti.


Zpráva o činnosti MŠ Římov ve školním roce 2010/2011.

K docházce do Mateřské školy Římov na školní rok 2011/2012 bylo při  zápisu v měsíci březnu   přijato 6 nových dětí. Zapsáno je  celkem 20 dětí:

Nahodilová Nicol č.62,  Bartík Filip č.122,  Durdová Alexandra č.144,  Bártl Matěj č.148,  Bartík Tomáš č.122, Nahodil Tomáš č.31,  Fendrychová Monika - Rokytnice nad Rok., Fendrych Jakub - Rokytnice nad Rok., Durda Lukáš č.144, Nahodil Kryštof č.121,  Bártlová Michaela č.148, Nahodil Martin č.62,  Křišťálová Adéla č.24, Křížová Kristýna č.44,  Ryglová Valentýna č.26 , Eliáš Petr č.100, Hanzal Jan č.141, Hanzalová Bára č.141, Vondráčková Martina č.94 a Kopečný Vojtěch č.85.

 

Ředitelství Mateřské školy Římov děkuje firmě Roflex za sponzorský dar - papíry a sadu barev

na malování pro děti.

Mateřská škola děkuje za pomoc při sběru papíru. Bylo odevzdáno 2.230 kg papíru v hodnotě 3.345,- Kč. Peníze budou použity na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti.

Od ledna do konce června 2010 navštěvovalo mateřskou školu celkem 19 dětí:

Čurdová Anna, č.15, Dokulil Ondřej, č.145, Brychta Filip, č.101, Kříž Josef, č.44, Říhová Nikola, č.16, Nahodilová Tereza, č. 31, Rygl Ladislav, Třebíč, Kliková Natálie, č.112, Nahodilová Nicol, č.62, Křivánková Eliana, č.110, Bartík Filip, č.120, Durdová Alexandra,č.144, Dokulilová Adéla, Rokytnice, Kostelníková Nela, Rokytnice, Bártl Matěj, č.148, Janoušek Michal, Rokytnice, Kostelníková Lucie, Rokytnice, Bartík Tomáš, č.120, Nahodil Tomáš, č.31.

Docházku do mateřské školy ukončili a od 1.září nastoupili do 1.ročníku ZŠ Čáslavice budoucí prvňáčci: Čurdová Anna, Dokulil Ondřej a Brychta Filip.

K 1.září přešly čtyři děti z Rokytnice do MŠ Rokytnice: Dokulilová Adéla, Kostelníková Nela, Janoušek Michal a Kostelníková Lucie.

Od nového školního roku je v mateřské škole zapsáno 20 dětí. Nově byli přijati: Fendrychová Monika, Rokytnice, Janecká Ema, Rokytnice, Durda Lukáš, č.144, Nahodil Kryštof, č. 121, Bártlová Michaela, č.148, Nahodil Martin, č.62, 19.7.2008, Křišťálová Adéla, č.24, Křížová Kristýna, č.44, a Ryglová Valentýna, č.27.

Mateřská škola pracuje podle dlouhodobého Školního vzdělávacího programu. Provoz školy byl od 6.30 hodin do 15.00 hodin.

V průběhu roku děti navštívily několik divadelní představení v Třebíči v Národním domě a v Pasáži, pravidelně dojíždíme do MŠ Rokytnice na maňáskové „Divadlo Úsměv“. Společně s MŠ Rokytnice jsme byli v ZOO Jihlava.

Školní rok děti zakončily hrou „Hledáme poklad“ a opékáním párků.

Na veřejnosti vystoupily děti s kulturním programem již tradičně na „Setkání seniorů“ a „Vítání dětí do života“. Dvakrát jsme byli na návštěvě v ZŠ Čáslavice – podívat se na vyučování prvňáčků a u příležitosti „Dne otevřených dveří“.

Nechyběla ani „Mikulášská nadílka“, od Mikuláše s čertem . Před Vánocemi jsme uspořádali v přísálí kulturního domu „Vánoční tvoření“. Děti vystoupily s krátkým programem a za pomoci rodičů tvořily vánoční svícny. Pod stromeček děti dostaly nové hračky a učební pomůcky z dotací zřizovatele a dřevěnou rohovou kuchyňku za peníze získané prodejem starého papíru. Za jarní sběr jsme získali 3.240,- Kč, za podzimní sběr 4.425,- Kč.

Fotografie z akcí školy jsou zveřejněny na vebových stránkách obce.

Poděkování za dobrou spolupráci a pomoc při zajišťování všech aktivit v tomto roce patří zřizovateli, rodičům, občanům, kteří pomohli se sběrem papíru, pracovnicím místní Jednoty, a Pavlu Eliášovi za odvoz papíru do sběru.


Zapsala: Jana Dokulilová

Mateřská škola děkuje všem, kdo se podíleli na sběru papíru. Prodáno bylo 2950 kg starého papíru v hodnotě 4.425,- Kč.

Ve sběru netříděného papíru pokračujeme. Příští odvoz plánujeme na měsíc duben 2011. Pokud máte možnost, přispějte dětem. Papír můžete nosit do mateřské školy již nyní. Pokud bude budova uzavřena, nechte papír u vchodových dveří.

Mateřská škola Římov oznamuje, že v těchto dnech probíhá podzimní sběr starého papíru. Pokud máte možnost přispět dětem na nákup nových hraček a pomůcek, můžete tak učinit nejpozději do 15.října 2010.

V době, kdy je mateřská škola uzavřena, nechte papír u vchodových dveří. Děkujeme!

Mateřská škola děkuje paní Dagmar Froldové za sponzorský dar - papíry na kreslení, pastelky a lepidla.

Na školní rok 2010 / 2011 je do MŠ Římov zapsáno celkem 20 dětí ve věku od šesti do dvou let:

Kříž Josef č.44,  Nahodilová Tereza č.31,  Rygl Ladislav - Třebíč,  Kliková Natálie č.112,  Nahodilová Nicol č.62, Křivánková Eliana č.110,  Bartík Filip č.122,  Durdová Alexandra č.144,  Bártl Matěj č.148,  Bartík Tomáš č.122, Nahodil Tomáš č.31,  Durda Lukáš č.144,  Nahodil Kryštof č.121,  Bártlová Michaela č.148,  Fendrychová Monika - Rokytnice nad Rok.,  Nahodil Martin č.62,  Křišťálová Adéla č.24,  Křížová Kristýna č.44,  Ryglová Valentýna č.26 a Janecká Ema - Rokytnice nad Rok.

Mateřská škola Římov děkuje panu Eliášovi za bezplatný odvoz, rodičům, pracovnicím Jednoty a občanům za pomoc při sběru. V měsíci dubnu jsme sebrali a prodali 2160 kg papíru v hodnotě 3240 korun. Peníze budou použity na nákup učebních pomůcek a hraček.

Další sběr plánujeme na podzim tohoto roku. Termín bude vyhlášen obecním rozhlasem.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4