Zastupitelstvo obce schválilo dne 27.3.2009 pořízení územního plánu obce Římov, vč.podání žádosti o dotaci ve výši 75 % z Kraje Vysočina. Jako zhotovitel územního plánu byl vybrán ing.arch.Ladislav Brožek z Brna.