Moštovat můžete každý čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin. Moštujeme jakékoliv množství ovoce od  10 kg.
Více jak 100 kg ovoce doporučujeme přivézt ve středu. Ve čtvrtek nebo v pátek si potom mošt můžete vyzvednout.
Výtěžnost je cca 60%, tzn. že ze 100 kg ovoce získáte 60 l moštu, pamatujte na dostatečně velké nádoby na mošt!
Ovoce na kvas můžete přivézt kterýkoliv pracovní den v týdnu.
Jakékoliv další informace Vám rádi sdělíme na telefonu 606 787 704 nebo je najdete na www.paleniceveverka.cz
Na Vaši návštěvu se těší personál moštárny a pálenice!