Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu