Z důvodu výskytu nepůvodního invazního druhu raka pruhovaného v rybníce Pančák k.ú. Dašov a jeho pravděpodobnému šíření a výskytu dále po toku (tj.  v Dašovském potoce). Je přísně zakázána jakákoliv manipulace s jedinci raka! Tento zákaz se týká jak jedinců raka pruhovaného, tak i raka říčního.  

O případném nálezu raka je nutné informovat Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství.