V sobotu 4.4.2009 začaly Lesy ČR,a.s. jako správce toku s prořezávkou stromů okolo Římovky a to od mostku u Hybáškových k víceúčelovému kurtu. Kdo z občanů má zájem, může si od pondělí 6.4.2009 ZDARMA odebrat kmeny s větvemi, které leží okolo potoka, MIMO JIŽ ODVĚTVENÝCH KMENŮ, které si firma bude odvážet. Hromady větví jsou také k dispozici pro seštěpkování, nebo nakrácení. Zbytek větví a dřeva bude firmou následně spálen. Firma žádá občany, aby odebírali kmeny VČETNĚ VĚTVÍ!!