ZOD Čáslavice oznamuje občanům, že si mohou nahlásit brambory v kanceláři ZOD Čáslavice od čtvrtka 16. 9. 2021, denně od 7.00 do 14.00 hod. osobně nebo na tel. 568 883 426. Své požadavky nahlaste nejpozději do středy 22. 9. 2021. Jakmile budeme mít brambory dodány, vyhlásíme termín vydávání. Rozvážet brambory se nebudou.

V SOBOTU 18.9.2021 v 10.30 hod. BUDE SLOUŽENA MŠE V KAPLI  NAROZENÍ PANNY MARIE  NA VÍSKÁCH

Ve středu 15.9.2021 od 8.00 do 11.00 hod. proběhne v kulturním domě v Římově prodej textilu a drobných potřeb pro domácnost.

Z Á J E Z D   D O   H O R Á C K É H O   D I V A D L A
V  S O B O T U  2. 10. 2021 v 19 HOD  NA KRIMIKOMEDII

Č T Y Ř I   V R A Ž D Y S T A Č Í , D R A H O U Š K U !

Cena vstupenky 230 Kč (senioři sleva 196 Kč, studenti 173 Kč, osoba ZTP 161 Kč) + doprava 51 Kč na os.

Závazné objednávky hlaste prosíme co nejdříve na t.č. 605 888 160 (Fojtlová Bronislava – k dispozici mapa s konkrétními místy v hledišti divadla).

Místa jsou omezena počtem sedadel v autobuse.

Zájezd pořádáme společně s Městysem Rokytnice n.R., tak abychom naplnili kapacitu autobusu.

Ve čtvrtek 9.září 2021 se bude v Římově provádět odečet stavu elektrické energie (pro všechny dodavatele el.energie).

Moštárna a palírna Rokytnice n. R. Veverka 54 zahajuje ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 10:00 do 14:00 hodin pravidelné moštování pro veřejnost. Moštování po 14. hodině je nutné si domluvit telefonicky na čísle 606 787 704. Moštovat můžete každý čtvrtek až do ukončení sezóny, doporučené množství moštovaného ovoce je 10 kg a více. Nad 100 kg moštovaného ovoce doporučujeme přivézt ve středu a ve čtvrtek si vyzvednout hotový mošt.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4