Od pondělí 15.února 2010 se budou v kanceláři obecního úřadu vybírat poplatky za svoz domovního odpadu, za psa a stočné. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako v r.2009, tj. Kč 420,--/obyv. za svoz domovního odpadu, Kč 50,-- za 1.psa, za každého dalšího 75,-- Kč a stočné Kč 40,--.

Ve čtvrtek 4.února 2010 se v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční schůze členů SDH Římov v souvislosti se zajištěním Masopustu 2010, který proběhne 20.2.2010.  Účast všech členů nutná!!!!

Zároveň jsou zváni i občané, kteří mají zájem zúčastnit se mastopustu v přestrojení za masku.

Ve čtvrtek 4.února 2010 se v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční schůze členů SDH Římov v souvislosti se zajištěním Masopustu 2010, který proběhne 20.2.2010.  Účast všech členů nutná!!!!

Zároveň jsou zváni i občané, kteří mají zájem zúčastnit se mastopustu v přestrojení za masku.

se uskuteční v sobotu 20.2.2010 od 14.00 hod. ve Vinařském a kulturním centru Sádek. Kromě vyhlášení výsledků soutěže v hodnocení a ochutnávky vzorků se můžete těšit na Jožky Šmukaře, dechovku, cimbálovku, country kapelu, zabijačkové pochutiny a krojovanou obsluhu.

Kdo chce přihlásit svou pálenku do soutěže, může tak učinit do 9.února 2010 přímo na Sádku nebo na obecním úřadě Římov, odkud budou všechny vzorky převezeny na Sádek. Bližší informace na :

 

www.kostslivovice.cz

Na asfaltovém víceúčelovém hřišti je připravena ledová plocha na bruslení. Zveme tímto všechny děti, aby využily současného počasí a přišly si zabruslit.

Sobota 30.ledna 2010 13.00 - 15.00 hod.  4.zápas  ženatí :  svobodní.

Na toto utkání jsou zváni všichni, kdo mají zájem si zahrát hokej a samozřejmě také fanoušci.

MASOPUSTNÍ MERENDA ŘÍMOV

20.ÚNORA 2010

 

Obecní úřad a SDH Římov srdečně zvou všechny děti, dospělé i ostatní příznivce.

Pro účastníky v maskách občerstvení zajištěno v odpoledních hodinách v místním pohostinství.

Začátek průvodu v 10.00 hod. od kulturního domu.  Sraz masek v 9.00 hod. v hospodě.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4